อย.แจงแนวทางนำเข้า “กัญชา” หลังปลดล็อกยาเสพติด 9 มิ.ย.นี้

Exclusive ข่าวกัญชา

อย.แจงหลังปลดล็อก “กัญชา” จากยาเสพติด 9 มิ.ย.นี้ ยื่นจดแจ้งปลูกได้ผ่านแอปฯ ส่วนนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง ช่อดอก ส่วนอื่นของพืช ให้ขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช และกักพืช เว้นนำเข้าสารสกัดต้องขอตาม กม.ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 กำหนดทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ว่า ผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ซึ่ง อย.เตรียมนำมาใช้จดแจ้งการปลูกกัญชา เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสม ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 หากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

นพ.วิทิตกล่าวว่า ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งกรณีนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัว ซึ่งหมายถึงการนำติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจะห้ามนำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ระหว่างการจัดทำกฎระเบียบเพื่อห้ามนำเข้าและกรณียกเว้น ทั้งนี้ อย.มีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตและใช้วัตถุดิบที่มาจากการปลูกในประเทศ ขณะนี้มีกฎระเบียบที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จำนวน 7 ฉบับ ซึ่ง อย. จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป

แหล่งข่าว
https://www.mgronline.com